Bestuur
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter  Eric Kalee 
Secretaris Werner Gerber
Penningmeester  Erik Meijer
Algemeen bestuurslid Anne-Irene Ducheine
Algemeen bestuurslid Diana Duin
Algemeen bestuurslid Mireille Melchers


U kunt het bestuur per email bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vertrouwenspersoon
Zwemvereniging Hoogland heeft naast een veiligheidscommissie ook een vertrouwenspersoon, te weten Annette Willigenburg-Klein. U kunt de vertrouwenspersoon één op één per email bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kader en ondersteunende functies
Zwemvereniging Hoogland heeft de trainersstaf voor alle afdelingen (sterrenplan, wedstrijdzwemmen en recreatie) bezet, en ook alle trainingsmomenten en -locaties zijn bekend. Per afdeling kunt u de indeling op deze website terugvinden. 

Voor ondersteunende functies, variërend van inschrijvers voor wedstrijden tot klokkers en kamprechters zijn wij nog op zoek naar meer vrijwilligers. Ook voor diverse commissies (activiteiten/feest, financieel, sponsor) is alle hulp welkom. U kunt uw interesse kenbaar maken per email op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Officiële documenten

  • Statuten (download)
  • Huishoudelijk reglement (download)
  • Algemene voorwaarden (download)
  • Gedragscode (download)
  • Protocol ongewenst gedrag (opvraagbaar bij het bestuur)
  • Alcohol protocol (opvraagbaar bij het bestuur)
Copyright © 2023. All Rights Reserved.