ZV Hoogland is één van de jongste zwemverenigingen van Nederland. De vereniging, statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 60526335, werd op 22 april 2014 opgericht door een opstartbestuur. Direct na het passeren van de oprichtingsakte en -statuten werd het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) aangevraagd, en op 17 juni 2014 formeel verleend. 

De vereniging heeft zich statutair ten doel gesteld de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. Dit doel tracht ZV Hoogland onder meer te bereiken door het verwerven en het daarna behouden van het lidmaatschap van de KNZB, onder erkenning van de KNZB als enig besturend en controlerend lichaam op zwemgebied in Nederland. Onder andere de doelstellingen zijn terug te vinden in de statuten van de vereniging, die u hier volledig aantreft.

Zwemvereniging Hoogland, ook bekend onder de namen 'ZVH' en 'Highlanders' (refererend naar de Hooglandse herkomst), kende een buitengewoon explosieve ledengroei in haar openingsmaanden. Nog voordat de vereniging begon met haar activiteiten regende het aanmeldingen, waardoor de vereniging direct in haar openingsseizoen in staat was zich in te schrijven voor vrijwel alle KNZB-zwemwedstrijden waar zij voor in aanmerking kwam. 

ZVH maakte in het seizoen 2014/2015 haar debuut in de 3e klasse van de Regio Midwest van de door de KNZB georganiseerde Nationale Zwemcompetitie. Het oprichtingsjaar werd opgeluisterd door het behalen van het kampioenschap. Een jaar later werd ook in de 2e klasse verrassend het kampioenschap behaald, waardoor ZVH in 2016/2017 in de 1e klasse van het district uitkomt.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.