Voornaam* 
Achternaam* 
Voorletters* 
Roepnaam* 
Geboortedatum* 
Geslacht*   Man    Vrouw  
Adres* 
Postcode* 
Woonplaats* 
Telefoon* 
Emailadres* 
Ik schrijf me in voor:* 
  Aquafun  
  Trimzwemmen  
  Sterrenplan  
  Wedstrijdzwemmen  
  Master  
  Vinzwemmen  
  Vrijwilliger  
  Donateur  
Voornaam ouder/voogd 
Achternaam ouder/voogd 
Telefoon ouder/voogd 
Emailadres ouder/voogd 
Bij ZV Hoogland heeft u de mogelijkheid om te kiezen hoe u de betaling van de verschuldigde contributie wilt voldoen. Wij vragen u hieronder een keuze te maken. 
  Op factuurbasis**  
  Automatische incasso***  
IBAN 
Ten name van 
Woonplaats 
    

 Door dit formulier te tekenen,

  1. Aanvaardt u het persoonlijk lidmaatschap van ZV Hoogland en via deze vereniging eveneens het persoonlijk lidmaatschap van de KNZB, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen;
  2. Accepteert u de algemene- en betalingsvoorwaarden van ZV Hoogland, in te zien op www.zvhoogland.nl en op te vragen bij het bestuur.
  3. Accepteert u de rechten en verplichtingen volgens de statuten, gedragscode en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  4. Verklaart u dat u geen beletselen tot het deelnemen aan normale sportbeoefening bekend zijn, en dat zulks geheel onder eigen verantwoording geschiedt.

 Wilt u nog geen lid worden maar heeft u een vraag over ZV Hoogland? Vul dan het contactformulier in.

* verplichte velden
** Na verwerking van uw aanmelding wordt een factuur aan u verstuurd, deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. In dit geval dient de contributie in één keer te worden voldaan
*** Hiermee geeft u toestemming voor automatische incasso door ZV Hoogland van de door u verschuldigde contributie. De incassering zal gespreid over het seizoen plaatsvinden
Copyright © 2019. All Rights Reserved.